Produktai ir paslaugos

Kompleksinės skaitmeninės technologijos ir sprendimai

01

Darbo vietų skaitmeninimo sprendimai

Iš informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos įrangos sudaryta sistema, skirta darbo ištekliams ir procesams stebėti ar valdyti.

02

Daiktų interneto sistemos

Technologijos, leidžiančios elektroniniams įrenginiams (mechanizmams, prietaisams ir pan.) tarpusavyje keistis informacija per sąsajas su interneto tinklais.

03

Debesijos technologijos

Technologijos, sudarančios sąlygas saugoti duomenis ir programas ir užtikrinančios prieigą prie jų internete.

04

Horizontaliosios integracijos sprendimai

Iš informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos įrangos sudaryta sistema, skirta horizontaliems procesams organizacijoje integruoti, stebėti ir valdyti įsitraukiant į išorinę bendrą vertės grandinę arba pagrindinius partnerius įtraukiant į savo įmonės ekosistemą.

05

Vertikaliosios integracijos sprendimai

iš informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos įrangos sudaryta sistema, skirta vertikaliems procesams organizacijoje integruoti, stebėti ir valdyti nuo produkto kūrimo, žaliavų pirkimo iki gamybos, logistikos, priežiūros ir pardavimų.

06

Informaciniai komutaciniai tinklai

Aparatinė ir programinė įranga, skirta gamybos proceso duomenims surinkti, saugoti, apdoroti ir perduoti naudojant didelės spartos interneto šviesolaidinius ir (ar) belaidžius sparčiuosius tinklus (4G ir 5G).

07

Įmonės išteklių valdymo sistemos

Su gamybos procesais sujungta pagrindinių verslo procesų (planavimas, pirkimai, logistika, įranga, rinkodara, pardavimai, finansai, personalas) valdymo technologija, grįsta informacinių technologijų ir sensorikos sprendimais.

08

Kibernetinio saugumo sprendimai

Informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos įrangos, organizacinių ir techninių priemonių visuma, leidžianti išvengti kibernetinių incidentų, juos aptikti, analizuoti ir reaguoti į juos, taip pat skirta įprastinei elektroninių ryšių tinklų, informacinių sistemų ar pramoninių procesų valdymo sistemų veiklai, įvykus šiems incidentams, atkurti.

09

Operatyvaus gamybos valdymo sistemos

Kompiuterizuota sistema, skirta gamybos procesams stebėti, informacijai apie žaliavų perdirbimą iki gatavų produktų rinkti ir analizuoti, leidžianti gamybos valdymo sprendimus priimantiems asmenims suprasti, kaip galima optimizuoti technologinius procesus gamybos proceso grandyse, siekiant padidinti našumą ir (ar) kokybę.

10

Robotikos technologijos

Automatiškai valdomas, perprogramuojamas, daugiafunkcis manipuliatorius, programuojamas trijose arba daugiau ašių, kuris gali būti įrengtas fiksuotoje vietoje arba paslankiai ir yra skirtas naudoti pramonėje (pagal ISO 8373:2012 „Robotai ir robotiniai įtaisai“).

11

Skaitmeninės inžinerijos sprendimai

Iš informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos įrangos sudaryta sistema, skirta naujiems produktams ar paslaugoms kurti (skaitmeninis modeliavimas, projektavimas, imitavimas, maketų ir modelių kūrimas) (pavyzdžiui, CAD/CAM/CAE sprendimai ir įranga,

12

Sumaniosios priežiūros ir aptarnavimo sprendimai

Iš informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos įrangos sudaryta sistema, leidžianti stebėti ir valdyti įmonės įrangą ir atlikti technologijų priežiūrą.

13

Automatika ir automatizavimo technologijos pramonei

Automatiškai veikiantys įranga ir mechanizmai, valdomi kompiuteriais.

14

3D spausdinimo technologijos

Trimačio vientiso ir praktiškai bet kokios formos objekto gaminimas iš skaitmeninio modelio, kai objektai adityviojo vyksmo metu kuriami nuoseklaus sluoksniavimo technika.

15

Automatika ir automatizavimo technologijos pramonei

Automatiškai veikiantys įranga ir mechanizmai, valdomi kompiuteriais.

16

Išmanieji sensoriai, valdikliai ir vykdikliai

Gamybos įrenginių valdymo sensoriai, valdikliai ir vykdikliai, sudarantys sąlygas integruoti naują ir (ar) modernizuojamą turimą gamybos įrangą į bendrą gamybos proceso automatinio valdymo sistemą.

Klasteris įmonėms siūlo šias paslaugas

01

Unikalių skaitmeninių technologijų ir IT sprendimų kūrimas

02

Verslo procesų skaitmenizavimo poreikio vertinimas

03

Verslo procesų skaitmenizavimo technologijų projektavimas

04

Skaitmeninių technologijų diegimas

05

Darbuotų mokymai dirbti su skaitmeninėmis technologijomis

06

Skaitmeninių technologijų funkcionavimo priežiūra ir atnaujinimas