Klasterio nariai, siekdami apjungiant klasterio narių potencialą didinti jų konkurencingumą, dalyvauja įvairiose projektinėse iniciatyvose ir projektuose.

Lietuvos verslo integracija į tarptautines eksperimentinės plėtros ir inovacijų vertės grandines (InterInoLT)

Projekto tikslas – sukurti Lietuvos eksperimentinės plėtros ir inovacijų atstovų („ambasadorių“) tinklą, viešinantį Lietuvos ekperimentinės plėtros ir inovacijų (EPI) potencialą užsienyje: didinant LT subjektų pritraukiamas lėšas iš tarptautinių MTEPI programų; investicijų pritraukimą į globaliai rinkai skirtus inovacinius projektus bei aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų (inovacijų) eksportą (padėti įmonėms išeiti iš MTEPI „smėlio dėžės“ Lietuvoje į užsienį).

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. lapkritis  – 2022 m. lapkritis.

Klasterį atstovaujantys projekto partneriai: Lietuvos inovacijų centras, Lietuvos pramonininkų konfederacija

Plačiau: https://lic.lt/projektai/nacionaliniai/inovatyviu-moteru-verslu-kurimas-taikant-akvaponikos-technologijas/

Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)

Projekto tikslas – didinti įmonių inovatyvumą ir skatinti jas aktyviau plėtoti MTEPI veiklas, teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas įmonėms

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. kovo – 2022 lapkritis

Klasterį atstovaujantys projekto partneriai: Lietuvos inovacijų centras, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas

Plačiau: https://lic.lt/projektai/nacionaliniai/inovaciju-konsultacines-ir-paramos-paslaugos-verslui-inospurtas/

Sumanios specializacijos MTEP  rezultatų diegimo, skaitmeninant gamybos procesus, pramonės įmonėse fasilitavimas (Smart InoTech pramonei)

Projekto tikslas – skatinti Lietuvos pramonės įmones absorbuoti (diegti) MTEP rezultatus Sumanios specializacijos srityje,  skaitmeninant gamybos procesus, siekiant didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos mastą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. kovas – 2022 m. kovas.

Klasterį atstovaujantys projekto partneriai: Lietuvos inovacijų centras (partneris), Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas (asocijuotas partneris)

Plačiau: https://lic.lt/projektai/nacionaliniai/sumanios-specializacijos-mtep-rezultatu-diegimo-skaitmeninant-gamybos-procesus-pramones-imonese-fasilitavimas/

Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra (InoLink)

Projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2016.07.12 – 2022.11.30

Klasterį atstovaujantys projekto partneriai: Lietuvos inovacijų centras (partneris), Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas (asocijuotas partneris), VšĮ “SmartIT Cluster”(asocijuotas partneris), Smart Food Cluste (asocijuotas partneris)

Plačiau: https://lic.lt/projektai/nacionaliniai/inovaciju-tinklaveikos-skatinimas-ir-pletra-inolink/

ESCP S3 for speeding up industrial modernization of Agrofood packaging sectors towards Industry 4.0 and digital transformation by Cluster-Facilitated X-Industry Hackathons —DIGICLUSTERS

Projekto tikslas – paskatinti maisto produktų bei pakuočių sektorių skaitmeninimą per įvairias sumanios specializacijos kryptis

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018. 10 – 2020.06

Klasterį atstovaujantys projekto partneriai: Lietuvos inovacijų centras, Smart Food Cluster

Plačiau: http://www.smartfoodcluster.com/projektai/